Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihi

 

1951-1952 Eğitim-Öğretim yılında, Akşam Kız Sanat Okulu adıyla açılan okulumuz Silifke´nin en eski okullarındandır.

 

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Silifke´nin AydınlıkYüzü...Okul Genel Görünüm

       Bugün Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla Eğitim Öğretim faaliyetini sürdüren okulumuz, 1951-1952 Eğitim-Öğretim yılında, Akşam Kız Sanat Okulu adıyla, kapatılan İnönü İlkokulunda açılmış, üç yıl Sakarya İlkokulu ile birlikte bu binada Eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmüştür.

     1957-1958 Eğitim-Öğretim yılında Akşam Kız Sanat Okulu’nun yanında Kız Sanat Ortaokulu faaliyete başlamış,1960-1961 döneminde ise Lise düzeyinde eğitim veren Kız Sanat Okulu hizmete girmiş ve okul 1963 yılında  Kız Enstitüsü adını almıştır.

     Okulumuz şu anki binasına 1974 yılında taşınıp, Kız Teknik Okullarında uygulanmaya başlanan  yeni program uygulaması kapsamında Kız Meslek Lisesi adını almıştır.1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında bir yıl hazırlık sınıfı okutulan Anadolu Meslek Lisesi Bilgisayar bölümüne öğrenci alınmaya başlanmış, çevre ihtiyaçlarının belirlenerek yetişkinlere meslek kursları açılması esasına dayalı Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE) 1995 yılından itibaren uygulamaya konulmuş, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de Lise mezunlarına dışarıdan Meslek Lisesi fark derslerini vererek, Meslek Lisesi Mezunu olma hakkı tanıyan ve okulumuzda başarı ile uygulanan Açık Lise uygulaması başlatılmıştır.

    Okulumuz, 2001 yılında karma eğitime geçmiş ve son olarak 2008 yılında yalnız kız öğrencilerin alındığı Silifke Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi  olarak değişmiş, 2009-2010 eğitim öğretim yılında ise Kız Teknik ve Meslek Lisesi adını almıştır. Halen bünyesinde yetişkinlere yaygın eğitim kapsamında Meslek Kursları verilmekle beraber  Kız Meslek Lisesi kısmında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek ve İçecek Hazırlama, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanları, Anadolu Kız Meslek Lisesi kısmında Bilişim Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanları ile faaliyetine devam etmektedir.

     Okulumuz, deneyimli, dinamik, aydın eğitim-öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim olanaklarından yararlanarak, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda yetiştirdiği öğrencileri, tam donanımlı olarak serbest piyasada çalışabilecek şekilde mezun etmektedir. Öğrencilerimiz kendilerine tanınan “Yüksek Okullara Sınavsız Geçiş” ve fakültelerin ilgili bölümleri için “Ek Puan” hakkından yararlanmaktadırlar.


OKULUMUZ BÜNYESİNDEKİ OKULLAR VE ALANLAR

A-Bilişim Teknolojileri Alanı
B-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı
C-Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı
D-Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ
A- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı